Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Konkurs projakościowy prorektora UAM ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia

Co chcielibyście zmienić na Naszym Wydziale?
My mamy kilka pomysłów ale najważniejsze jest Wasze zdanie. Podsyłajcie nam do 10 listopada propozycje. 
Wybierzemy najlepszy projekt i to ten zgłosimy do konkursu projakościowego ogłoszonego przez Prorektora UAM ds. kształcenia prof. UAM dr hab. Beatę Mikołajczyk 🙂
Już dziś zapraszamy do nadsyłania pomysłów!

Treść pisma przewodniego i zasady konkursu poniżej:

 

„Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję o rozpisaniu pierwszego konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. kształcenia na studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia.

Tegoroczna, pierwsza edycja nie będzie posiadała tematu przewodniego, tym samym wydziałowe społeczności studenckie otrzymują swobodę w zgłaszaniu swoich propozycji na najbardziej potrzebne z punktu widzenia studentów inicjatywy, związane z podnoszeniem jakości kształcenia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu tworzą w równej mierze nauczyciele i studenci, którzy dzielą współodpowiedzialność za jakość kształcenia w naszej Alma Mater. Zaktywizowanie studentów poprzez włączanie ich w prace nad jakością kształcenia ma na celu podkreślenie i wskazanie, iż działania projakościowe powinny być podejmowane nie tylko dla studentów, ale co ważniejsze ze studentami.

Chciałabym zaprosić Państwa do udziału w konkursie na  studenckie inicjatywy podnoszące jakość kształcenia.

Konkurs przeprowadzony zostanie w oparciu o poniżej zamieszczone zasady:

 1. Celem konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych inicjatyw studenckich, mających na celu podnoszenie jakości kształcenia z perspektywy studenta.
 2. Powołana zostanie komisja, która oceni nadesłane projekty.
 3. Rada Samorządu Studenckiego każdego wydziału może zgłosić do konkursu jeden projekt.
 4. W konkursie rozpatrywane będą wyłącznie propozycje studenckich działań projakościowych, nierealizowanych do tej pory w jednostce.
 5. Nagrody w konkursie, w łącznej kwocie do 21 000 PLN, przewidziane są na dofinansowanie wdrożenia trzech najlepszych projektów.
 6. Dokumentacja projektu musi zawierać:
  • opis proponowanych działań i oczekiwanych rezultatów,
  • harmonogram działań (UWAGA – termin realizacji projektu do końca II semestru roku akademickiego 2018 – 2019),
  • kosztorys.
 7. Wnioski powinny być przesłane przez rady samorządów studenckich w formie elektronicznej na adres: brjk@amu.edu.pl do dnia 30 listopada 2018 r.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 20 grudnia 2018 r.
 9. Regulamin konkursu dostępny jest w Biurze Rady ds. Jakości Kształcenia.

Prorektor

Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk”

Regulamin

 

Konkurs: Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Ogłaszamy dla Was konkurs pt. Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Humanistyka to nie tylko wiedza, ale także pasja, nie tylko obietnica
udanej kariery zawodowej, ale także pasja określająca jakość życia
każdego z nas.
Studiując muzykologię, etnologię, archeologię, wschodoznawstwo,
historię sztuki czy historię spotkaliśmy/spotykamy na swojej drodze
Absolwentki/Absolwentów naszego Wydziału: naszych nauczycieli,
profesorów, opiekunów praktyk, czasami rodziców innym razem
sąsiadów lub znajomych, w których ślady poszliśmy zainspirowani ich życiem. Ich osiągnięcia i pasje, ich kompetencje zawodowe i mądrość życiowa wyznaczają horyzonty dzisiejszych Studentek i Studentów WH UAM. Warto ich więc zapytać, jak potoczyło się ich życie w związku z wyborem i studiami humanistycznymi na naszym Wydziale.

Dlatego ogłaszamy konkurs pt.
Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

– konkurs adresowany jest do Studentek i Studentów Wydziału
Historycznego UAM
– przewiduje nagranie foniczne wywiadu z Absolwentką lub Absolwentem
Wydziału Historycznego UAM ze względu na jej/jego karierę edukacyjną
(studia) i zawodową oraz zainteresowania wypływające ze zdobytego
wykształcenia
– wywiad powinien trwać nie krócej niż 20 minut i nie dłużej niż 30 minut
– wykonanie dokumentacji fotograficznej (portret rozmówczyni lub
rozmówcy)
– sporządzenie krótkiego biogramu rozmówczyni lub rozmówcy
– transkrypcja wywiadu
– uzyskanie zgody rozmówczyni lub rozmówcy na archiwizację i
udostępnienie (nieanonimowo) biogramu, fotografii, relacji lub jej
fragmentu na stronie projakościowej Wydziału Historycznego:
horyzonty.amu.edu.pl Formularz można odebrać w biurze Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego (1.70)

– transkrypcje, fotografie, biogram oraz nagranie dźwiękowe prosimy wysyłać na nasz adres mailowy rsswh.uam@gmail.com bądź rsswh@amu.edu.pl

Wypełniony formularz w wersji papierowej prosimy zostawić w biurze RSSWH (pokój 1.70)

– czas trwania konkursu 26.10-22.11.2017
– ogłoszenie wyników 4.12.2017 podczas Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia.
– w konkursie przewidziano nagrody pieniężne 1,2 i 3 stopnia

– w skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan WH UAM oraz
prodziekan ds. studenckich, 3 przedstawicieli Samorządu Studentów WH UAM, 2 przedstawicieli WZOJK WH UAM, w tym koordynator wydziałowy ds. kontaktu z absolwentami.
Konkurs ma charakter cykliczny.

Już 26 października widzimy się o 14:00 w auli Labudy na obowiązkowym szkoleniu z praw i obowiązków studenta

Szkolenie przeprowadzone będzie przez członków naszego samorządu. Oczywiście na czas odbywania szkolenia jesteście zwolnieni z zajęć 🙂

Do zobaczenia

Studenci I roku

Październik coraz bliżej, a my już nie możemy się doczekać aż Was poznamy.

Na kilka dni przed imatrykulacją zaplanowaliśmy dla oprowadzanie po naszym wydziale by ułatwić Wam pierwsze dni. Także wyczekujcie filmiku, który na pewno pojawi się też na naszym fanpage`u na FB 🙂

Do zobaczenia już niedługo 🙂

III Dzień Studenta Wydziału Historycznego

Kim jest student Wydziału Historycznego? Historykiem, archeologiem, etnologiem, historykiem sztuki, muzykologiem czy wschodoznawcą? A może nie tylko? Tak czy siak, 25 maja będzie miał swoje święto!
Dzień Studenta Wydziału Historycznego stworzony przez studentów i absolwentów WH tak, aby każdy znalazł coś dla siebie. Będą:
– prezentacje Muzeów i instytucji kultury,
– wykłady wybitnych profesorów naszego wydziału,
– pokazy broni i sprzętu wojskowego
– liczne warsztaty.
Przed budynkiem powstanie eksperymentalne obozowisko Epoki Kamienia. Nie zabraknie też prawdziwej wojskowej grochówki!

A może są chętni na turniej rycerski?! (Szczegóły niebawem! 😉