Archiwum kategorii: Bez kategorii

Konkurs: Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Ogłaszamy dla Was konkurs pt. Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Humanistyka to nie tylko wiedza, ale także pasja, nie tylko obietnica
udanej kariery zawodowej, ale także pasja określająca jakość życia
każdego z nas.
Studiując muzykologię, etnologię, archeologię, wschodoznawstwo,
historię sztuki czy historię spotkaliśmy/spotykamy na swojej drodze
Absolwentki/Absolwentów naszego Wydziału: naszych nauczycieli,
profesorów, opiekunów praktyk, czasami rodziców innym razem
sąsiadów lub znajomych, w których ślady poszliśmy zainspirowani ich życiem. Ich osiągnięcia i pasje, ich kompetencje zawodowe i mądrość życiowa wyznaczają horyzonty dzisiejszych Studentek i Studentów WH UAM. Warto ich więc zapytać, jak potoczyło się ich życie w związku z wyborem i studiami humanistycznymi na naszym Wydziale.

Dlatego ogłaszamy konkurs pt.
Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

– konkurs adresowany jest do Studentek i Studentów Wydziału
Historycznego UAM
– przewiduje nagranie foniczne wywiadu z Absolwentką lub Absolwentem
Wydziału Historycznego UAM ze względu na jej/jego karierę edukacyjną
(studia) i zawodową oraz zainteresowania wypływające ze zdobytego
wykształcenia
– wywiad powinien trwać nie krócej niż 20 minut i nie dłużej niż 30 minut
– wykonanie dokumentacji fotograficznej (portret rozmówczyni lub
rozmówcy)
– sporządzenie krótkiego biogramu rozmówczyni lub rozmówcy
– transkrypcja wywiadu
– uzyskanie zgody rozmówczyni lub rozmówcy na archiwizację i
udostępnienie (nieanonimowo) biogramu, fotografii, relacji lub jej
fragmentu na stronie projakościowej Wydziału Historycznego:
horyzonty.amu.edu.pl Formularz można odebrać w biurze Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego (1.70)

– transkrypcje, fotografie, biogram oraz nagranie dźwiękowe prosimy wysyłać na nasz adres mailowy rsswh.uam@gmail.com bądź rsswh@amu.edu.pl

Wypełniony formularz w wersji papierowej prosimy zostawić w biurze RSSWH (pokój 1.70)

– czas trwania konkursu 26.10-22.11.2017
– ogłoszenie wyników 4.12.2017 podczas Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia.
– w konkursie przewidziano nagrody pieniężne 1,2 i 3 stopnia

– w skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan WH UAM oraz
prodziekan ds. studenckich, 3 przedstawicieli Samorządu Studentów WH UAM, 2 przedstawicieli WZOJK WH UAM, w tym koordynator wydziałowy ds. kontaktu z absolwentami.
Konkurs ma charakter cykliczny.

Już 26 października widzimy się o 14:00 w auli Labudy na obowiązkowym szkoleniu z praw i obowiązków studenta

Szkolenie przeprowadzone będzie przez członków naszego samorządu. Oczywiście na czas odbywania szkolenia jesteście zwolnieni z zajęć 🙂

Do zobaczenia

Studenci I roku

Październik coraz bliżej, a my już nie możemy się doczekać aż Was poznamy.

Na kilka dni przed imatrykulacją zaplanowaliśmy dla oprowadzanie po naszym wydziale by ułatwić Wam pierwsze dni. Także wyczekujcie filmiku, który na pewno pojawi się też na naszym fanpage`u na FB 🙂

Do zobaczenia już niedługo 🙂

POZNAŃSKI FESTIWAL NAUKI I SZTUKI 2016

Festiwal

http://festiwal.amu.edu.pl/

 

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki to trzydniowe akademickie święto popularyzujące naukę i sztukę wśród społeczności Poznania i okolic, a także gości z innych regionów kraju. W ciągu tych trzech dni naukowcy z ośmiu poznańskich uczelni i poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk poprzez laboratoria, warsztaty, pokazy doświadczeń i inne formy ukazują uczestnikom świat pełen fascynujących zjawisk – świat, w którym nic nie jest takie, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, a nauka to zapierająca dech w piersiach przygoda, którą może przeżyć każdy. Gościom w odkrywaniu, analizowaniu i tworzeniu towarzyszą najwyższej klasy specjaliści, by dzielić się z nimi swoim doświadczeniem i pasją.

W ramach organizacji Festiwalu, tworzonego pod hasłem „Pokonywanie niemożliwego…”, spotykają się i wymieniają naukowymi doświadczeniami także osoby z niepełnosprawnościami. Stają one po dwóch stronach festiwalowych wydarzeń – zarówno jako animatorzy, jak i goście, by wspólnie z pozostałym uczestnikami Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki poznawać, odkrywać, przeżywać….

Honorowy patronat nad Festiwalem, tradycyjnie już, sprawuje Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Dzięki temu, festiwalowy program, to propozycje ośmiu publicznych uczelni wyższych miasta Poznania, poznańskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk, a także innych instytucji partnerskich.