Konkurs: Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Ogłaszamy dla Was konkurs pt. Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

Humanistyka to nie tylko wiedza, ale także pasja, nie tylko obietnica
udanej kariery zawodowej, ale także pasja określająca jakość życia
każdego z nas.
Studiując muzykologię, etnologię, archeologię, wschodoznawstwo,
historię sztuki czy historię spotkaliśmy/spotykamy na swojej drodze
Absolwentki/Absolwentów naszego Wydziału: naszych nauczycieli,
profesorów, opiekunów praktyk, czasami rodziców innym razem
sąsiadów lub znajomych, w których ślady poszliśmy zainspirowani ich życiem. Ich osiągnięcia i pasje, ich kompetencje zawodowe i mądrość życiowa wyznaczają horyzonty dzisiejszych Studentek i Studentów WH UAM. Warto ich więc zapytać, jak potoczyło się ich życie w związku z wyborem i studiami humanistycznymi na naszym Wydziale.

Dlatego ogłaszamy konkurs pt.
Nasi Absolwenci. Moja przyszłość?

– konkurs adresowany jest do Studentek i Studentów Wydziału
Historycznego UAM
– przewiduje nagranie foniczne wywiadu z Absolwentką lub Absolwentem
Wydziału Historycznego UAM ze względu na jej/jego karierę edukacyjną
(studia) i zawodową oraz zainteresowania wypływające ze zdobytego
wykształcenia
– wywiad powinien trwać nie krócej niż 20 minut i nie dłużej niż 30 minut
– wykonanie dokumentacji fotograficznej (portret rozmówczyni lub
rozmówcy)
– sporządzenie krótkiego biogramu rozmówczyni lub rozmówcy
– transkrypcja wywiadu
– uzyskanie zgody rozmówczyni lub rozmówcy na archiwizację i
udostępnienie (nieanonimowo) biogramu, fotografii, relacji lub jej
fragmentu na stronie projakościowej Wydziału Historycznego:
horyzonty.amu.edu.pl Formularz można odebrać w biurze Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego (1.70)

– transkrypcje, fotografie, biogram oraz nagranie dźwiękowe prosimy wysyłać na nasz adres mailowy rsswh.uam@gmail.com bądź rsswh@amu.edu.pl

Wypełniony formularz w wersji papierowej prosimy zostawić w biurze RSSWH (pokój 1.70)

– czas trwania konkursu 26.10-22.11.2017
– ogłoszenie wyników 4.12.2017 podczas Wydziałowego Dnia Jakości Kształcenia.
– w konkursie przewidziano nagrody pieniężne 1,2 i 3 stopnia

– w skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan WH UAM oraz
prodziekan ds. studenckich, 3 przedstawicieli Samorządu Studentów WH UAM, 2 przedstawicieli WZOJK WH UAM, w tym koordynator wydziałowy ds. kontaktu z absolwentami.
Konkurs ma charakter cykliczny.