Skład Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Dziś ukonstytuowała się nowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego. Na stanowisko przewodniczącego Rady po raz drugi wybrano Sławomira Kowala. Funkcję wice-przewodniczącego objął Kamil Komosiński, a sekretarzem został Mateusz Nowak.
Ponadto Paulina Sworowska została wybrana pełnomocnikiem ds. „małych kierunków”.

Z ramienia Rady jako przedstawiciele do Parlamentu Samorządu Studentów UAM wybrani zostali: Kamil Komosiński oraz Paulina Sworowska. Aktualny, pełny skład samorządu znajdziecie tutaj.