Kto może skorzystać…

Aby zostać uczestnikiem programu MOST należy:

  • ukończyć drugi semestr jednolitych studiów magisterskich
  • ukończyć drugi semestr studiów I stopnia
  • ukończyć pierwszy semestr studiów II stopnia

W trakcie trwania każdego ze stopni studiów można wykorzystać maksymalnie jeden rok akademicki w ramach Programu MOST. Jednak nie oznacza to, że cały ten czas należy spędzić na jednej uczelni! Można wyjechać w ciągu jednego semestru na dwa różne uniwersytety! 🙂

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego