Rekrutacja – Krok po kroku

Rekrutacja w ramach Programu MOST odbywa się 2 razy do roku

  • od 15 kwietnia do 15 maja – rekrutacja na semestr zimowy lub cały rok akademicki
  • od 31 października do 20 listopada – rekrutacja na semestr letni

W tym czasie na https://most.uka.uw.edu.pl/ można zapoznać się z  aktualną ofertą wyjazdów jak i założyć konto, za pośrednictwem którego można złożyć aplikację.

 

  1. Oferta dostępnych wyjazdów

    Za pomocą zakładki Katalog > Kierunki, można sprawdzić czy dla naszego kierunku studiów dostępny jest wyjazd w ramach innej uczelni.

most kierunki

2. Założenie konta

Gdy ruszy rejestracja, każdy zainteresowany będzie mógł utworzyć indywidualne konto 🙂

most konto

3. Wybór kierunków

Po założeniu konta należy wybrać kierunki, które chce się studiować.

Maksymalnie można wybrać 4 kierunki studiów niezależnie od tego na jakiej są one uczelni!

Przy wyborze należy jednak pamiętać o ustaleniu priorytetu, czyli tego który z kierunków przy rekrutacji ma być brany pod uwagę w pierwszej kolejności.

4. Wydruk wniosku

Następnie należy wydrukować wniosek wygenerowany automatycznie przez system IRK MOST.

Przed wydrukowaniem najlepiej wcześniej sprawdzić dane podane w trakcie rejestracji, ponieważ na wniosku będą dokładnie te  informacje które sami podaliśmy !

Wydrukowany wniosek należy zanieść do Dziekana.  W przypadku Wydziału Historycznego do odpowiedniego Prodziekana ds. studenckich, który następnie opiniuje wniosek.

5. Dostarczenie wniosku

Zaopiniowany wniosek należy dostarczyć do Uniwersyteckiego Koordynatora Programu MOST:

mgr Magdalena Biernacka
Dział Nauczania
ul. Zwierzyniecka 7, pok. 213, 61-712 Poznań
dn@amu.edu.pl
tel. 61 829 24 97

Wniosek należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia odpowiedniej rekrutacji !!!

Do wniosku można również dołączyć podanie dodatkowe w formie listu motywacyjnego. W nim najlepiej umieścić informacje dlaczego własnie do miasto Cię interesuje, nadmienić o swojej działalności naukowej/pozanaukowej  🙂

6. Rekrutacja

Uniwersytecki Koordynator przedstawia Twój wniosek odpowiedniemu Prorektorowi.

Pozytywnie zaopiniowany wniosek wgrywany jest do Sytemu IRK MOST.

Decyzję o zrekrutowaniu podejmuje Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna.

7. Decyzja

Informacja o tym czy zostaliśmy przyjęci czy nie pojawi się na indywidualnym koncie – tym zakładanym na samym początku 🙂 najpóźniej:

  • 30 czerwca przy rekrutacji na semestr zimowy/nowy rok akademicki
  • 30 listopada przy rekrutacji na semestr letni

W tym samym czasie pojawi się ewentualna decyzja o umieszczeniu na liście kandydatów rezerwowych.

W ciągu 14 dni od ogłoszenia list rekrutacyjnych na adres korespondencyjny rozsyłane są pisma informujące o rekrutacji.

Stanowią one jedyny dokument potwierdzający status uczestnika Programu MOST!

W piśmie znajdują się m.in. dane koordynatora uczelni przyjmującej – to z tą osobą należy kontaktować się przede wszystkim.

Z wszelkimi zapytaniami można również kierować się do Biura UKA.

Jednak to właśnie koordynator Programu MOST na uczelni przyjmującej udziela wszelkich informacji związanych z działanie i funkcjonowaniem uczelni np. sposobu rejestracji na zajęcia …, koordynator pośredniczy również w uzyskaniu miejsca w Domu Studenckim ( jednak warto pamiętać że ilość takich miejsc jest ograniczona i niestety nie ma gwarancji uzyskania miejsca)

8. Przed wyjazdem

Przed udaniem się do uczelni Przyjmującej, każdy student ma obowiązek zawarcia porozumienia o programie zajęć.

Porozumienie o programie zajęć

Jeżeli wymagane będzie wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Porozumieniu należy złożyć aneks do niego.

Aneks do Porozumienia o programie zajęć

Dokumentację wszelkich ocen i osiągnięć dokonuje się na:

Karta okresowych osiągnięć

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego