Rezygnacja z wyjazdu

W każdej chwili można złożyć rezygnację z udziału w Programie MOST.

Dokument taki (ponieważ rezygnacja musi być w formie pisemnej) należy wysłać na adres mailowy ogólnopolskiego koordynatora Programu MOST p. Pauliny Kaźmierczak pkaz@amu.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Rezygnacja powinna być wysłana jak najszybciej, nie później niż:

  • 30 września  – rekrutacja na semestr zimowy/cały rok
  • 31 stycznia – rekrutacja na semestr letni

W przypadku nie dotrzymania w/w terminów dane osoby rezygnującej nadal będą figurowały w dokumentach – tak jakby wyjechała w ramach programu. Tym samym może to spowodować niezaliczenie roku lub semestru studiów – z powodu niezaliczenia zadeklarowanych przedmiotów!

Rezygnacja zostaje uznana za przyjętą kiedy adres mailowy studenta, wskazany na indywidualnym koncie IRK MOST, wysłane zostanie potwierdzenie zarejestrowania jej przez pracownika UKA.

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego