Skład Rady

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego