Skład Rady 2017/2018

Przedstawiamy nowy skład Rady Samorządu Studentów na rok akademicki 2017/2018

Skład Rady:

Przewodnicząca RSSWH

Karolina Przygocka 

Wiceprzewodnicząca RSSWH 

Patrycja Krawczyk

Wiceprzewodniczący RSSWH

Jędrzej Jakubowski

Sekretarz RSSWH

Witold Ochim

Członkowie RSSWH

Aleksandra Wajnert

Izabela Stanicka

Martyna Andrzejak

Stanisław Grottel

Krzysztof Jurski 

Janusz Zapaśnik

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego