Dzień Studenta Wydziału Historycznego

Coroczne wydarzenie organizowane przez Radę Samorządu Studentów Wydziału Historycznego przy współpracy zarówno ze studenckimi kołami naukowymi działającymi na wydziale jak i podmiotami zewnętrznymi.

Wydarzenie to ma być świętem Naszych Studentów i pokazać im wszystkie najlepsze rzeczy jakie wiążą się ze studiowaniem etnologii, historii, archeologii, historii sztuki, wschodoznawstwa i muzykologii.

Dzień Studenta WH przeznaczony jest przede wszystkim dla Studentów Naszego Wydziału, jednak zapraszamy zarówno przyszłych adeptów szeroko pojętych nauk historycznych jak i Absolwentów Wydziału 🙂

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego