Studenckie Koło Naukowe Historyków

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy
Władze:
Błażej Jankowski – przewodniczący SKNH
Mateusz Kubiak- wiceprzewodniczący SKNH
Magdalena Patrzałek- sekretarz Koła
Redaktor naczelny czasopisma „Nasze Historie”- Liliana Kasprzak
Redaktor strony internetowej- Patrycja Krawczyk

Oficjalny profil Koła na facebooku:
https://facebook.com/StudenckieKoloNaukoweHistorykow

Sekcje działające w ramach SKNH:

 

1. Sekcja Amici Antiquitatis Sara Karpik
2. Sekcja Archiwistyczna Liliana Kasprzak  archiwisci.uam@gmail.com
3. Historii Wizualnej i Filmowej Adrian Dębicki kolohwif@gmail.com
4. Sekcja Historii Nowożytności do XVIII w.  Andrzej Sip  sekcjanowozytnauam@gmail.com
5. Sekcja Historii Polski XX w. Jakub Smarzyński
6. Sekcja Historii Powszechnej XX w. Artur Lewkowicz sekcjahistoriixxwieku@wp.pl
7. Sekcja Historii Wojskowości Błażej Jankowski sshw@amu.edu.pl
8. Sekcja Nauk Pomocniczych Historii Zuzanna Górnikiewicz  sekcjazrodloznawcza@gmail.com
9. Sekcja Historiografii średniowiecznej Damian Janiak
10. Sekcja Mediewistyczna Adam Bigosiński  s.mediewistyczna.uam@gmail.com
11. Sekcja Historii XIX wieku Agata Strzelczyk
12. Sekcja Dydaktyki Historii i Edukacji Historycznej Marta Włodarczyk sekcjadydaktykiuam@gmail.com
13.  Sekcja Myśli i Kultury politycznej Magdalena Patrzałek m.patrzalek94@gmail.com

 

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego