Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego