Plany zajęć

HISTORIA
Plan zajęć dla wszystkich specjalności kierunku historia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Plan zajęć dla wszystkich specjalności kierunku historia, studia stacjonarne drugiego stopnia
Plan zajęć dla wszystkich specjalności kierunku historia, studia niestacjonarne, zaoczne
Plan zajęć dla wszystkich specjalności kierunku historia, studia eksternistyczne, pierwszego stopnia
Plan zajęć dla wszystkich specjalności kierunku historia, studia eksternistyczne, drugiego stopnia

HISTORIA SZTUKI
Plan zajęć dla kierunku historia sztuki, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

ARCHEOLOGIA
Plan zajęć dla kierunku archeologia, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

WSCHODOZNAWSTWO
Plan zajęć dla kierunku wschodoznawstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia – I rok

Plan zajęć dla kierunku wschodoznawstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia – II rok
Plan zajęć dla kierunku wschodoznawstwo, studia stacjonarne pierwszego stopnia – III rok
Plan zajęć dla kierunku wschodoznawstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia – I rok
Plan zajęć dla kierunku wschodoznawstwo, studia stacjonarne drugiego stopnia – II rok

ETNOLOGIA
Plan zajęć dla kierunku etnologia, studia stacjonarne pierwszego stopnia
Plan zajęć dla kierunku etnologia, studia stacjonarne drugiego stopnia

MUZYKOLOGIA
Plan zajęć dla kierunku muzykologia, studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia

 

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego