RSS WH

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego:

-REPREZENTUJE studentów przed organami Uczelni
-WSPÓŁDECYDUJE w sprawach dotyczących studentów
-OPINIUJE akty prawne dotyczące studentów
-WSPIERA działania prostudenckie
-INFORMUJE o najważniejszych wydarzeniach życia studenckiego
-INICJUJE projekty na rzecz środowiska studenckiego
-INSPIRUJE aktywność społeczną studentów

Aktualny skład Rady znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego