AKADEMIA KOMPETENCJI

Akademia Kompetencji to projekt mający uczyć studentów umiejętności i kompetencji, których nie zdobędą na studiach, a które mogą okazać się niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu co miesiąc organizowane będzie spotkanie warsztatowe z ekspertami z określonych dziedzin tematycznych. Pomysł na projekt wziął się z faktu, że studia nie przygotowują studentów wystarczająco do wejścia na rynek pracy, nie rozwijają ich kompetencji, których pracodawcy będą od nich wymagać. Projekt ma także na celu zachęcenie studentów do aktywnego działania – szukania szkoleń, uczestniczenia w innych warsztatach rozwijających ich pasje i wykształcających przydatne w życiu umiejętności. Udział w warsztatach ma pobudzić ich do podejmowania działań i uświadomić, jak ważne jest planowanie własnej drogi kariery.

 

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do wszystkich studentów Wydziału Historycznego, którzy chcą się odpowiednio przygotować do wejścia na rynek pracy, chcą rozwinąć swoje kompetencje, zacząć aktywnie działać dla swojego rozwoju.

 

Cele projektu:

  • wykształcenie w studentach umiejętności i kompetencji, jakich nie nabędą w toku studiów,
  • popularyzowanie proaktywnej i proprzedsiębiorczej postawy,
  • uświadomienie studentom potrzeby rozwoju i zaprezentowanie im w jaki sposób można się rozwijać,
  • rozwijanie zainteresowań i kreatywności studentów,
  • zachęcenie studentów do podjęcia aktywnego działania, planowania swojej kariery/ ścieżki zawodowej.

 

Opis działań w ramach projektu:

W ostatnim tygodniu każdego miesiąca realizowany będzie trzygodzinny warsztat tematyczny mający za zadanie zaszczepić lub rozwinąć w studentach określone kompetencje i umiejętności. Udział w AKADEMII KOMPETENCJI jest bezpłatny. Rekrutacja odbywać się będzie za pomocą formularza internetowego. Promocja projektu zostanie zorganizowana  poprzez plakaty oraz promocję internetową (mailing do starostów, uczestników poprzednich edycji Akademii Kompetencji, promocja na FB, grupie Wydziału Historycznego).

 Czas trwania projektu: 

Luty 2014 – grudzień 2014

 

Zakładane rezultaty projektu:

  • przeprowadzenie 8 trzygodzinnych warsztatów tematycznych,
  • aktywni, kreatywni studenci zainteresowani rozwojem swoich kompetencji,
  • popularyzacja postawy przedsiębiorczej i aktywnej.

 

Koordynator projektu: Sławomir Kowal, slawomirkowal1@gmail.com

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego