KSIĄŻKI NA PÓŁKĘ

Projekt ma na celu zebranie propozycji zakupu nowych książek, których nie ma bądź wciąż brakuje w Bibliotece Wydziału Historycznego UAM. Pomysł projektu narodził się stosunkowo niedawno, choć już wcześniej przebrzmiewały echa o realizacji podobnej intencji. Naszym zdaniem projekt wart jest realizacji, ponieważ nie tylko wskaże tytuły, których priorytetowo brakuje w Bibliotece, ale także zaangażuje studentów Wydziału do wspólnego tworzenia zasobów książkowych Biblioteki.

 

Projekt skierowany do:

studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Historycznego UAM

 

Cel projektu:

  • uzupełnienie książkowych „braków” na półkach
  • zebranie sugestii i uwag dotyczących funkcjonowania Biblioteki Wydziałowej
  • uświadomienie studentom, że mają wpływ na tworzenie zasobów książkowych

Opis działania w ramach projektu:

Poprzez wypełnienie Internetowego formularza, będzie można zgłosić swoje sugestie dotyczące zakupu książek do Biblioteki Wydziału Historycznego. Formularz można będzie znaleźć na stronie Rady Samorządów Studentów Wydziału Historycznego. Dodatkowo akcja będzie promowana poprzez mailing do starostów, promocję na fanpage RSSWH oraz grupie Wydziału Historycznego.

Czas trwania projektu: 

Luty 2014 – czerwiec 2014

Zakładane rezultaty projektu:

  • lista książek, których brakuje w Bibliotece,
  • propozycje zmian w funkcjonowaniu Biblioteki Wydziału Historycznego.

Propozycje książek do zakupu możesz złożyć tutaj.

Koordynator projektu: Anna Walewska, walewskaanna@wp.pl

 

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego