Wydziałowa Komisja Wyborcza 2014

W skład Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Historycznego wchodzą:

Przemysław Nowicki – przewodniczący
Monika Śleboda
Hanna Zobel
Patryk Kaźmierczak
Krystian Urbański

Wydziałowa Komisja Wyborcza określa następujący kalendarz w wyborach do Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego:
12.11-18.11.2014 – składanie kandydatur oraz list poparcia w biurze Parlamentu Samorządu Studentów UAM

19.11-25.11.2014 – kampania wyborcza kandydatów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

26.11-27.11.2014, godziny 9:30-16:30 – wybory do Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego