Protokoły i uchwały

KADENCJA 2014/2015

UCHWAŁY:
Uchwała nr 1/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Uchwała nr 2/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Uchwała nr 3/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie wyboru sekretarza Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Uchwała nr 4/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie powołania delegatów Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego do Parlamentu Samorządu Studentów UAM w Poznaniu

Uchwała nr 5/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie powołania pełnomocnika ds. „małych kierunków” [dokument nie został jeszcze załadowany]

Uchwała nr 6/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie wyboru reprezentantów studentów do Rady Wydziału Historycznego

Uchwała nr 7/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 2 grudnia 2014 w sprawie wyboru reprezentantów studentów do Rady Instytutu Wschodniego

Uchwała nr 8/2015 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 19 stycznia 2015 w sprawie wyboru reprezentantów studentów do Rady Instytutu Historii Sztuki

KADENCJA 2013/2014

UCHWAŁY:
Uchwała nr 1/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie wyboru studenckich delegatów do Rady Wydziału Historycznego

Uchwała nr 2/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie uzupełnienia składu studenckich delegatów do Rady Instytutu Historii

Uchwała nr 3/2013 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie powołania nowych delegatów do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

Uchwała nr 4/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 5 marca 2014 w sprawie uaktualnienia studenckich delegatów do Rady Wydziału Historycznego

Uchwała nr 5/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 5 marca 2014 w sprawie uaktualnienia składu studenckich delegatów do Rady Instytutu Historii

Uchwała nr 6/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 25 marca 2014 w sprawie wyboru delegata do Parlamentu Samorządu Studentów UAM

Uchwała nr 7/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 8 października 2014 w sprawie powołania nowych delegatów do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

Uchwała nr 8/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 22 października 2014 w sprawie powołania nowego delegata do Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

Uchwała nr 9/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 27 października 2014 w sprawie studenckich delegatów do Rady Instytutu Historii

Uchwała nr 10/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 27 października 2014 w sprawie studenckich delegatów do Rady Instytutu Prahistorii

Uchwała nr 11/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 27 października 2014 w sprawie studenckiego delegata do Rady Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

Uchwała nr 12/2014 Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 6 grudnia 2014 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej

PROTOKOŁY:
Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 5 grudnia 2013

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 11 grudnia 2013

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 8 stycznia 2014

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 5 marca 2014

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 26 marca 2014

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 14 maja 2014

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 8 października 2014

Protokół z zebrania Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego z dnia 22 października 2014

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego