Kandydaci

LISTA KANDYDATÓW W WYBORACH
DO RADY SAMORZĄDU STUDENTÓW WYDZIAŁU HISTORYCZNEGO
W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 

Listę ułożono zgodnie z kolejnością, jaka będzie obowiązywać na karcie do głosowania.

1. ANNA WALEWSKA, II rok I stopnia, historia, spec. archiwistyka

Jestem studentką II roku historii o specjalności archiwistyka i zarządzanie dokumentacją. Swoją przygodę z Samorządem rozpoczęłam w ubiegłym roku. Przez całą kadencję pełniłam funkcję sekretarza, brałam udział w Radach Instytutu i Wydziału, gdzie wraz z całą Radą reprezentowałam Studentów. Koordynowałam projekt „Książki na półkę”, który miał na celu zebranie tytułów książek brakujących w naszej wydziałowej Bibliotece. Mam nadzieję, że pozwolicie mi nadal pracować na rzecz naszego Wydziału i kontynuować podjęte wyzwania 🙂

2. MATEUSZ NOWAK, III rok I stopnia, historia, spec. nauczycielska

Obecny członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego. Ponadto członek Komisji Rewizyjnej Parlamentu Samorządu Studentów UAM oraz aktywny członek Komisji Socjalno-Ekonomicznej. Niespełniony matematyk, dlatego też pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Wydziałowej Komisji Ekonomicznej i ogólnie zajmuje się sprawami wielkiej kasy. Także w skali Uniwersytetu, bo jest także członkiem Uczelnianej Komisji Ekonomicznej. Działa w organach kolegialnych uczelni takich jak Rada Instytutu Historii i Rada Wydziały Historycznego. Stały bywalec egzaminów komisyjnych, w tym roku udało mu się obronić kilku studentów przed końcem ich kariery na studiach. Zawsze chętny do pomocy szczególnie młodszym studentom. Pasjonat historii i kibic sportowy.

3. SŁAWOMIR KOWAL, II rok II stopnia, historia, spec. nauczycielska

Obecny Przewodniczący Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego. Do Rady kandyduję po raz czwarty i ostatni. Na Wydziale zajmuję się głównie zagadnieniami dydaktycznymi: od trzech lat zasiadam w Radzie ds. Oceny Jakości Kształcenia Wydziału Historycznego, a od dwóch w Radzie Programowej Instytutu Historii. Wydział Historyczny reprezentuję także w Parlamencie Samorządu Studentów UAM oraz w Senacie UAM. W ostatnim roku koordynowałem na Wydziale swój autorski projekt „Akademia Kompetencji” oraz byłem pomysłodawcą „Wydziałowego Regału Książkowego”, który stoi w Czytelni. Moje główne cele na ostatni rok w samorządzie to: kontynuacja „Akademii Kompetencji”, organizacja szkoleń z pierwszej pomocy oraz Dnia Studenta Wydziału Historycznego. Mam nadzieję, że pozwolicie mi jeszcze przez rok pracować dla dobra naszej Wydziałowej społeczności w Radzie Samorządu Studentów Wydziału Historycznego – liczę na Wasz głos 🙂

4. GRZEGORZ GLABISZ, II rok II stopnia, historia, spec. archiwistyka 

Obecny członek Rady Samorządu Studentów. Zajmuje się kwestiami dydaktyki na Wydziale Historycznym – nadzoruje programy studiów, w minionej kadencji reprezentowałem studentów w Radzie Wydziału oraz Instytutu Historii, a także pracowałem w Wydziałowej Komisji Ekonomicznej. W kolejnej kadencji chcę przede wszystkim kontynuować swoją pracę, gdyż będzie to rok zmian w programach studiów na Wydziale. Uprzejmie proszę o głosy 26 i 27 listopada 😉


5. KAMIL KOMOSIŃSKI, II rok I stopnia, historia, spec. myśl i kultura polityczna

Od roku działam w RSS WH i ten czas był bardzo owocny. Moim autorskim pomysłem, który staram się wcielać w życie jest wydziałowy vlog „WooHoo”, jestem również członkiem Wydziałowej Komisji Ekonomicznej, Rady Instytutu Historii, Rady Wydziału Historycznego oraz zostałem wybrany jako jedna z trzech osób z Rady do Parlamentu Samorządów Studentów. W Parlamencie pracuje w Komisji ds. promocji studiów oraz w Komisji Rewizyjnej. Pomimo mojej pracy na rzecz całego Uniwersytetu uważam, że najważniejszy jest Nasz Wydział. To tutaj zamierzam dalej działać na rzecz Nas wszystkich i kontynuować moją pracę.

6. ADRIAN TRZOSS, III rok I stopnia, historia ogólna

Obecny członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego. Ponadto delegat RSS WH do Parlamentu Samorządu Studentów UAM gdzie pełni funkcję Sekretarza oraz aktywnie współtworzy grupę Pełnomocnika ds. Mobilności. Pasjonat podróży i zdobywania nowych doświadczeń kulturowych. Stąd jego zainteresowanie wymianami międzynarodowymi oraz organizacja takich eventów jak International Students Day na UAM i SZTE SU-PSS UAM (wymiana polsko-węgierska dla studentów UAM). Reprezentuje interesy studentów w każdy możliwy sposób: od Rady Wydziału Historycznego po Wydziałową Komisję Ekonomiczną. Student Historii III roku, miłośnik dobrej muzyki a przede wszystkim pasjonat nauki. W kolejnej kadencji chciałby kontynuować rozpoczęte projekty a także wdrażać kolejne z korzyścią dla wszystkich studentów wydziału.

7. ALEKSANDRA SPRINGER, II rok I stopnia, historia ogólna

W poprzednim roku  pomagałam w niektórych zadaniach Radzie Samorządu Studentów Wydziału Historycznego, jednak nie wchodząc w jego skład. Współpracowałam z Zespołem Parlamentarnego Pełnomocnika ds. Mobilności i Praktyk na eventach, które były przez ten zespół organizowane, np. Easter Meeting czy też International Student Day. Ponadto jestem delegatem do Rady Instytutu Historii oraz członkiem Wydziałowej Komisji Ekonomicznej.
W RSSWH chciałabym zająć się głównie grafiką, czyli np. projektowaniem plakatów.


8. KUBA ŁADA-SIWIEC, II rok I stopnia, archeologia

Studiuję archeologię z zainteresowania, poza studiami udzielam się na rzecz promocji archeologii. Biorę udział w takich akcjach jak: Noc Naukowców, Noc Muzeów. Działam na rzecz Koła Naukowego Studentów Archeologii. Prowadzę i biorę udział w licznych projektach studenckich. Kandyduję do Rady ponieważ widzę, tak jak każdy, że rzeczywistość trzeba i należy zmieniać na lepszą. W świecie studentów problematyczną kwestią są dofinansowania oraz sprawy związane z działaniem biurokracji studiów, w tym system elektroniczny. Chciałbym powyższe opcje zmienić na lepsze. Chcę by większy wpływ na prosperację uczelni miały mniejsze kierunki, aby decyzje były podejmowane w sposób demokratyczny z uwzględnieniem wszystkich kierunków, a nie tylko tych największych.

9. MIKOŁAJ JURGA, II rok I stopnia, historia, spec. archiwistyka

W roku 2013 przebyłem całą Europę zachodnią mając jedynie głowę na karku i gitarę pod ręką. Jestem osobą szukającą wyzwań, nieuznającą półśrodków. Kiedy postawię sobie jakiś cel, konsekwentnie do niego dążę, a każda przeszkoda na jaką trafię, jest dodatkową motywacją. Jeśli pragniesz, by Twoje interesy na polu studenckim były reprezentowane z niezłomną skutecznością, to ja jestem osobą na którą chcesz oddać swój głos. Na czym oprę swoje działania w Radzie? Przede wszystkim na słuchaniu Was. Chcę reprezentować całość interesu studentów, a nie własny subiektywny punkt widzenia.


10. WOJCIECH CENDROWSKI, II rok, II stopnia, etnologia

Społecznik, aktywista, student II roku studiów magisterskich na kierunku etnologia. Od 2 lat działa w projekcie Generator Matla, który skierowany jest do społeczności lokalnych. Od roku współpracuje ze Stowarzyszeniem Teatr Strefa Ciszy przy centrum rezydencji teatralnych Scena Robocza. Zaangażowany w życie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Ma nadzieję, że uda nawiązać się współpracę zarówno pomiędzy „małymi kierunkami” jak i Instytutem Historii.

11. PAULINA SWOROWSKA, II rok I stopnia, wschodoznawstwo

Jestem studentką II roku Wschodoznawstwa , od lat nieprzerwanie zainteresowana Wschodem. Starosta z powołania i zamiłowania.  Otwarta na pomysły i zawsze skora do pomocy. Jest  to mój oficjalny debiut w roli kandydata do Rady Samorządu naszego Wydziału. Mam nadzieję, że z Waszą pomocą drodzy Wschodoznawcy nasz skromny głos, za moim pośrednictwem , będzie odgrywał rolę w działaniach Wydziału. A Wy szanowni Historycy pozwolicie Wschodoznawcy przybliżyć nieodparty urok tego unikatowego kierunku.

12. JOANNA NOWAK, I rok I stopnia, wschodoznawstwo

Jestem studentką I roku, I stopnia wschodoznawstwa, moją wielką pasją są podróże, Rosja i język rosyjski. Uważam, że rozwijać się należy w sposób przyjemny, dlatego moim priorytetem będzie organizacja jak największej ilości wydarzeń kulturalnych, nawiązywanie kontaktów z licznymi organizacjami zajmującymi się propagowaniem kultury polskiej na Wschodzie (i kultury wschodniej w Polsce). Będę starać się o dofinansowania na każde z takich przedsięwzięć, między innymi przez kontakt z Rosyjskim Ośrodkiem Naukowym. Zamierzam zająć się organizacją różnorakich wycieczek na wschód (i nie tylko) oraz zapewić kursy językowe za granicą. Ponad to, postaram się o łatwiejszą drogę dostawania stypendiów i o poszanowanie praw studenckich. Czas, aby zacząć reprezentować również interesy wschodoznawstwa, w takim samym stopniu, jak innych kierunków.

13. URSZULA RUSZKIEWICZ, I rok I stopnia, wschodoznawstwo

Jestem studentką I roku Wschodoznawstwa i absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Moje pierwsze szlify w uczelnianej działalności to kadencja 2009-2011 Samorządu Studentów WUM, gdzie reprezentowałam swój Wydział. Przez 5 lat związana z SKN Pielęgniarstwa Społecznego w ramach, którego miałam możliwość zaangażowania się w wiele społecznych inicjatyw i projektów.
Swój entuzjazm i doświadczenie chciałabym wykorzystać w ranach RSSWH zajmując się turystyką i sportem.

14. MATEUSZ WOJCIECHOWSKI, III rok I stopnia, historia ogólna

Jestem studentem III roku historii ogólnej. Od ponad 2 lat aktywnie uczestniczę w różnych wolontariatach społecznych, związanych głownie z polityką. Z zamiłowania jestem felietonistą, publikuję artykuły m. in. na takich portalach jak Pikio.pl. Zawsze łatwo i bez problemu nawiązuję kontakty z ludźmi, a bezinteresowna pomoc innym jest moim celem,w wypadku nominacji do rady samorządu studenckiego. Głos oddany na mnie to gwarancja dobrej atmosfery w zespole, a także ognistego temperamentu i determinacji.

15. JAKUB CZEMPIŃSKI, I rok I stopnia, wschodoznawstwo

Kandydat nie dostarczył jeszcze opisu.

Brakujące opisy kandydatów zostaną uzupełnione niezwłocznie po ich otrzymaniu. Prosimy o wysyłanie ich na adres rsswh@amu.edu.pl lub slawomirkowal1@gmail.com

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego