Organizacja wyborów

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

1.  Wydziałowa Komisja Wyborcza jest jedynym podmiotem upoważnionym do przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego. Poprzez przeprowadzenie wyborów rozumie się: potwierdzanie tożsamości wyborców, wydawanie i zbieranie kart do głosowania oraz przeliczanie i ogłaszanie wyników wyborów.
2. Komisja Wyborcza przeprowadza wybory jednocześnie w dwóch lokalizacjach:
Komisja dla studentów Instytutu Historii, Instytutu Prahistorii, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Katedry Muzykologii będzie przez oba dni wyborów zbierać głosy w budynku Collegium Historicum przy ulicy Św. Marcin 78 – na półpiętrze przy auli im. Henryka Łowmiańskiego.
Komisja dla studentów Instytutu Wschodniego oraz Instytutu Historii Sztuki pierwszego dnia (26 listopada 2014) będzie zbierać głosy w budynku Collegium im. Hipolita Cegielskiego – ul. 28 Czerwca 1956r. nr 198, II piętro. Drugiego dnia (27 listopada 2014) stacjonować będzie w Collegium Novum , al. Niepodległości 4, w bloku A na IV piętrze (Instytut Historii Sztuki).
3. Głosowanie będzie przez Komisję przeprowadzane 26 (środa) oraz 27 (czwartek) listopada 2014 w godzinach 9:30-16:30.

GŁOSOWANIE – odbywa się 26 (środa) i 27 (czwartek) listopada 2014 w godzinach 9:30-16:30

1. Uprawnieni do wzięcia udziału w wyborach są wszyscy studenci Wydziału Historycznego.
2.  Aby móc oddać głos w wyborach, należy stawić się przed właściwą Komisją Wyborczą Wydziału z ważnym dokumentem potwierdzającym tożsamość (legitymacja studencka lub w szczególnych przypadkach dowód osobisty).
3. Członkowie Komisji Wyborczej sprawdzą, czy znajdujesz się na liście studentów Wydziału Historycznego (listy studentów zostaną pobrane z dziekanatu) oraz poproszą o podpisanie się na liście przy swoim imieniu i nazwisku.
4.  Kartę do głosowania Komisja wyda dopiero po sprawdzeniu tożsamości i podpisaniu się na liście wyborców.
5. Na otrzymanej karcie do głosowania znajdziesz 15 imion i nazwisk kandydatów wraz z informacją, jakich kierunków są studentami. Lista będzie ułożona w kolejności składania kandydatur.
6. Aby oddany głos był ważny, na karcie należy wskazać dowolną liczbę kandydatów, ale nie więcej niż 10. Przy kandydacie, którego popieramy, należy postawić krzyżyk lub zamalować kratkę zgodnie z instrukcją na karcie do głosowania.
7. Głos zostaje uznany za nieważny, jeśli:
– wskazanych jest więcej niż 10 kandydatów,
– na karcie nie został wskazany żaden kandydat,
– sposób zaznaczenia na karcie nie pozwala na odczytanie, na kogo został oddany głos.
8. Po dokonaniu wyboru kartę do głosowania należy złożyć na pół i włożyć do urny wyborczej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW
1. Komisja rozpocznie liczenie głosów po zakończeniu zbierania głosów drugiego dnia wyborów.
2. Komisja poda wyniki wyborów niezwłocznie po przeliczeniu wszystkich głosów poprzez:
– wywieszenie protokołu wyborczego na drzwiach siedziby Komisji (Collegium Historicum, ul. Św.Marcin 78, sala 340),
– umieszczenie ich na stronie internetowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Historycznego.

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego