Organizacja roku akademickiego

Zgodnie z zarządzeniem rektora UAM w sprawie organizacji roku akademickiego 2016/2017 ustalono następujące terminy poszczególnych elementów roku akademickiego:

30 września 2016 r. Dzień studenta I roku
3 października 2016 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
4 października 2016 r. -1 lutego 2017 r. okres zajęć dydaktycznych
22 grudnia 2016 r. – 2 stycznia 2017 r. wakacje zimowe
2-19 lutego 2017 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
20 lutego – 14 czerwca 2017 r. okres zajęć dydaktycznych
14-18 kwietnia 2017 r. wakacje wiosenne
16-30 czerwca 2017 r. letnia sesja egzaminacyjna
1-31 lipca 2017 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 sierpnia – 3 września 2017 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
4-17 września 2017 r. sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

Jako dni wolne od zajęć ustanowione zostały: 3 października 2016 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2016 r., 2 maja 2017 r., 10 maja 2017 r. (Dzień Sportu), 4 czerwca 2017 r., 26 kwietnia 2017 r.( Festiwal Nauki i Sztuki).

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego