Organizacja roku akademickiego

Zgodnie z zarządzeniem rektora UAM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2017 ustalono następujące terminy poszczególnych elementów roku akademickiego:

2 października 2017 r. Dzień studenta I roku
2 października 2017 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
3 października 2017 r. – 31 stycznia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
21 grudnia 2017 r. – 2 stycznia 2018 r. wakacje zimowe
1 – 21 lutego 2018 r. zimowa sesja egzaminacyjna i przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 21 czerwca 2018 r. okres zajęć dydaktycznych
30 marca – 3 kwietnia 2018 r. wakacje wiosenne
22 czerwca  – 4 lipca 2018 r. letnia sesja egzaminacyjna
5 – 31 lipca 2018 r. wakacje letnie lub okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych)
1 -31 sierpnia 2018 r. okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe, zajęcia dla studiujących w zamiejscowych ośrodkach dydaktycznych) lub wakacje letnie
3 – 16 września 2018 r.. sesja egzaminacyjna*

*rada wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

Jako dni wolne od zajęć ustanowione zostały: 2 października 2017 r. (Inauguracja roku akademickiego), 30 i 31 października 2017 r., 30 kwietnia 2018 r., 2 i 4 maja 2018 r., 9 maja 2018 r. (Dzień Sportu)., 20 maja 2018 r.

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego