Organizacja roku akademickiego 2018/2019

Zgodnie z zarządzeniem rektora UAM w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 ustalono następujące terminy poszczególnych elementów roku akademickiego:

28 września 2018 r. Dzień studenta I roku
1 października 2018 r. Inauguracja roku akademickiego
I semestr (zimowy)
2 października 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. okres zajęć dydaktycznych
24 grudnia 2018 r. – 6 stycznia 2019 r. wakacje zimowe
1 – 14 lutego 2019 r. zimowa sesja egzaminacyjna
15 – 21 lutego 2019 r. przerwa międzysemestralna
II semestr (letni)
22 lutego – 16 czerwca 2019 r. okres zajęć dydaktycznych
19 – 23 kwietnia 2019 r. wakacje wiosenne
17 – 30 czerwca 2019 r. letnia sesja egzaminacyjna
1 lipca – 31 sierpnia 2019 r. Wakacje letnie/okres zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki zawodowe)
2 – 29 września 2019 r. sesja egzaminacyjna

*Rada Wydziału może zmienić terminy rozpoczęcia i zakończenia sesji egzaminacyjnej, z zachowaniem okresu trwania tej sesji.

Jako dni wolne od zajęć ustanowione zostały: 1 października 2018 r. (Inauguracja roku akademickiego), 31 października 2018 r., 2 listopada 2018 r., 2 maja 2019 r., 8 maja 2019 r. (Dzień Sportu), 9 czerwca 2019 r. oraz związany z Poznańskim Festiwalem Nauki i Sztuki (kwiecień 2019 r.).

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego