Regulacje prawne

Najważniejszym aktem prawnym obowiązującym studentów UAM jest Regulamin Studiów. Określa on warunki studiowania na Uniwersytecie, oraz sposób organizacji studiów. Wszystkim studentom polecamy zapoznanie się z tym dokumentem – możecie go znaleźć w linku powyżej, oraz w Waszych kalendarzach studenckich.

Aktem nadrzędnym wobec regulaminu jest Statut UAM opisujący zasady funkcjonowania Uniwersytetu i jego jednostek.

Wszystkie poniższe dokumenty muszą zaś zgadzać się z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym regulującą funkcjonowanie szklonictwa wyższego na terenie całego kraju.

Dodaj komentarz

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego