Programy wymiany

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego