Koła naukowe

 

INSTYTUT HISTORII

Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Gerarda Labudy
Władze:
Wojciech Graś – prezes Koła
Marcin Tomczak – wiceprezes Koła
Justyna  Pera- sekretarz Koła
Redaktor naczelny czasopisma „Nasze Historie”- Paulina Kurdek
Redaktor strony internetowej- Marcin Tomczak

Oficjalny profil Koła na facebooku:
https://facebook.com/StudenckieKoloNaukoweHistorykow

Sekcje działające w ramach SKNH:

 

1. Sekcja Amici Antiquitatis Filip Czarnota
2. Sekcja Archiwistyczna Paulina Kurdek  archiwisci.uam@gmail.com
3. Historii Wizualnej i Filmowej Wojciech Czwojda kolohwif@gmail.com
4. Sekcja Historii Nowożytności do XVIII w.  Andrzej Sip  sekcjanowozytnauam@gmail.com
5. Sekcja Historii Polski XX w. Jakub Smarzyński
6. Sekcja Historii Powszechnej XX w. Artur Lewkowicz sekcjahistoriixxwieku@wp.pl
7. Sekcja Historii Wojskowości Błażej Jankowski sshw@amu.edu.pl
8. Sekcja Nauk Pomocniczych Historii Zuzanna Górnikiewicz  sekcjazrodloznawcza@gmail.com
9. Sekcja Historiografii średniowiecznej Damian Janiak  
10. Sekcja Mediewistyczna Adam Bigosiński  s.mediewistyczna.uam@gmail.com
11. Sekcja Historii XIX wieku Agata Strzelczyk
12. Sekcja Dydaktyki Historii i Edukacji Historycznrj Łukasz Szudarski sekcjadydaktykiuam@gmail.com
13.  Sekcja Myśli i Kultury politycznej Magdalena Patrzałek m.patrzalek94@gmail.com
14. Sekcja Historii XIX wieku Agata Strzelczyk

INSTYTUT ARCHEOLOGII

Koło Naukowe Studentów Archeologii

e-mail: knsa.ip.uam@gmail.com

  • PREZES: Dominika Wybult
  • ZASTĘPCA: Marcin Kasprowicz
  • SEKRETARZ: Piotr Majorek

Oficjalny profil Koła na Facebooku:
https://facebook.com/KoloNaukoweStudentowArcheologii

INSTYTUT ETNOLOGI I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ

Studenckie koło Naukowe Etnologów im. Bronisława Piłsudskiego

Przewodnicząca: Marcin Mielewczyk
Wiceprzewodnicząca: Joanna Łopion
Sekretarz: Hubert Tubacki
Oficjalny profil Koła na facebooku: https://web.facebook.com/skneuam

INSTYTUT HISTORII SZTUKI

Koło Naukowe Studentów Historii Sztukii

  1. Prezes: Mateusz Roza
  2. Wiceprezes: Magdalena Parsadaniszwili
  3. Sekretarz: Marcin Filary

Oficjalny profil Koła na facebooku:  https://www.facebook.com/knshsuam

Kontakt:  kolo.shs@gmail.com

INSTYTUT MUZYKOLOGII

Studenckie Koło Naukowe Muzykologów

  • Prezes:  Klaudia Popielska
  • Sekretarz: Karolina Przygocka

Oficjalny profil Koła na facebooku: https://facebook.com/Studenckie-Kolo-Naukowe-Muzykologow

Kontakt: muzykologia.uam@gmail.com

INSTYTUT WSCHODNII

Studenckie Koło Naukowe Wschodoznawców

Prezes: Michał Krzyżaniak
Wiceprezes: Oskar Lasota
Sekretarz: Martyna Bunalska
Skarbnik: Ewelina Ebertowska

Oficjalny profil Koła na facebooku: https://web.facebook.com/KoloNaukoweIWUAM

Kontakt ; kniwuam@gmail.com

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego