Akademicka Szkoła Liderów – zapraszamy do udziału!

AKADEMICKA SZKOŁA LIDERÓW UAM
Jeżeli:
– Masz głowę pełną pomysłów, pasję i energię?
– Aktywnie działałeś w swoim środowisku lokalnym bądź stowarzyszeniach, fundacjach, parafiach, radach itp.?
– Posiadasz osobowość lidera lub chcesz ją wykształcić?
JEŚLI ODPOWIEDZIAŁEŚ/AŚ ,,TAK’’ NA CO NAJMNIEJ 2 Z 3 POWYŻSZYCH PYTAŃ – Ten projekt skierowany jest właśnie do Ciebie!
Jedynym jeszcze warunkiem podjęcia udziału w projekcie jest ukończenie szkoły średniej na terenie województwa wielkopolskiego.
Akademicka Szkoła Liderów to innowacyjny projekt mentorski, skierowany do osób, które zdały maturę i rozpoczynają studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W trakcie wyjazdu szkoleniowego (18 – 23 sierpnia 2014) uczestnicy zdobędą umiejętności związane z zarządzaniem i realizacją projektów, pozyskiwania środków sponsorskich oraz rozwiną swoje kompetencje miękkie. Poznają również specyfikę funkcjonowania organizacji studenckich.
Wszystko, czego nauczą się w ciągu tego intensywnego kursu, wykorzystają w praktyce, organizując duże wydarzenie kulturalno-naukowe DZIEŃ NA UAM.
Organizatorem projektu jest Fundacja Jeden Uniwersytet oraz Parlament Samorządu Studentów UAM, a udział w projekcie jest całkowicie DARMOWY.
Data bezpłatnych wyjazdowych szkoleń 18 – 23 sierpień 2014
Szczegóły i rejestracja na:
www.liderzy.1uniwerstyt.pl

Startuje kolejna edycja ankietyzacji w ramach akcji PRZYJAZNY DZIEKANAT!

Już dziś na naszym Wydziale rozpoczynamy coroczną, ogólnouniwersytecką ankietę dotyczącą dziekanatów – Przyjazny Dziekanat. Z wszystkich kierunków na naszym wydziale wytypujemy kilkanaście grup zajęciowych  i odwiedzimy Was na zajęciach, abyście wypełnili ankiety, które przyczynią się do polepszenia standardu w dziekanatach. Najlepsze dziekanaty na całym uniwersytecie zostaną oczywiście nagrodzone.

Gdy więc przedstawiciel samorządu poprosi Was o wypełnienie ankiety pamiętajcie by rzetelnie ocenić pracę naszych pań z dziekanatu. 🙂  Do zobaczenia!

Zapraszamy na International Students Day!

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego serdecznie zaprasza na współorganizowany przez nas International Students Day. 22 maja spotykamy się na patio Collegium Novum. Dla Was przygotujemy między innymi: gruzińskie tańce, przysmaki z Niderlandów, Francji i Indii, mnóstwo konkursów z nagrodami i przede wszystkim wielka porcja ofert mobilności studenckiej! Zapraszamy od 10.00:)

Więcej szczegółów także tutaj 🙂

Informacja dotycząca składania oświadczeń studentów I roku studiów I stopnia

Uwaga studenci I roku studiów I i II stopnia – do 31 maja musicie złożyć w dziekanacie wydrukowane i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat. 

Oświadczenia jesteście zobowiązani złożyć w związku z wprowadzeniem opłaty za drugi i każdy kolejny kierunek studiów. Oświadczenia mają określić, który ze studiowanych przez Was kierunków będzie traktowany jako pierwszy – bezpłatny.
Jeśli:
studiujesz dwa kierunki: oświadczenia składasz na obu zaznaczając który z nich jest kierunkiem pierwszym – studiowanym bezpłatnie, a który drugim – za który zostaną naliczone opłaty,
studiujesz jeden kierunek: oświadczenia składasz tylko dla tego kierunku. Jednocześnie automatycznie kolejny kierunek jaki wybierzesz na UAM będzie traktowany jako drugi – zostanie za niego naliczona opłata.

Uwaga: studia ropoczęte na UAM przed rokiem akademickim 2013/2014 traktowane są jako studia „zerowe”. Co za tym idzie – kierunek, który obecnie studiujecie jest traktowany jako pierwszy (nie wnosicie opłat) a nie jako kolejny (za który musielibyście zapłacić). Nie musicie wykazywać ich w częście trzeciej oświadczenia – wykazujecie w niej tylko kierunki rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014.

Jeśli w roku akademickim 2013/2014:
studiujecie tylko na jednym kierunku – wypełniacie pierwszą część oświadczenia dostępnego w USOS – instrukcję wypełniania znajdziecie w linku poniżej,
studiujecie równolegle na dwóch kierunkach studiów i oba podjęliście w październiku 2013/2014 – wypełniacie część trzecią oświadczenia zaznaczając który z kierunków studiujecie jako pierwszy, bezpłatny a który jako drugi, za który mogą być naliczane opłaty zgodnie z odrębnymi zasadami naliczania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów.

Instrukcję krok po kroku jak wypełnić oświadczenie znajdziesz: TUTAJ
Pamiętajcie, że oświadczenia musiscie złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014!  

W razie wszelkich pytań dotyczących składania wniosków zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: rsswh@amu.edu.pl

Wiecha zawisła ponad „Gajem nad Różanym Potokiem”

Wiecha zawisła ponad „Gajem nad Różanym Potokiem”

 

2 kwietnia miało miejsce zawieszenie tradycyjnej wiechy nad budynkiem Collegium Historicum Novum nazwanego przez naszego Dziekana prof. Kazimierza Ilskiego „Gajem nad Różanym Potokiem”.

Na uroczystości pojawił się rektor, dziekani, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, pracownicy i oczywiście studenci naszego Wydziału. Jako pierwszy głos zabrał Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, a następnie prof. Ilski oraz przedstawiciele firm budujących naszą nową siedzibę. Nasz dziekan w trakcie swojego przemówienia, cytując Witruwiusza i Polibiusza, opowiedział o początkach cywilizacji – można by rzec, że wygłoszony został właśnie pierwszy „historyczny” wykład w nowym budynku wydziału. Na koniec prorektor prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk odczytał już tradycyjnie fraszkę, którą publikujemy poniżej:

 

„Dla wielkich budowniczych

Rektora, kanclerza,

dziekan Ilski też do nich

żwawym krokiem zmierza.

Wielka to satysfakcja

Radość i uciecha

Kiedy nad nowym gmachem

Unosi się wiecha.

Dziś historykom wiecha

Pomyślność zwiastuje

Ich wielkość, sukcesy

Godnie pieczętuje

A propos Wiecha

Refleksja do tego

Można by powiesić

Wiecha Olszewskiego.”

 

Walorem uroczystości była również możliwość obejrzenia budowy od środka. Budynek wygląda majestatycznie a gabaryty sal robią ogromne wrażenie. Panująca w środku przestrzeń daje nam możliwość przeprowadzenia nawet kilku naraz meczy piłkarskich. Jak wielokrotnie podkreślano podczas przemówień, powierzchnia na jednego studenta ma się powiększyć dwukrotnie, a połączone wszystkie biblioteki instytutowe mają tworzyć największy taki kompleks na uczelni. Nasz „Gaj” ma tworzyć miejsce nauki dla ponad 2000 studentów. Mamy nadzieję, że nowy budynek wydziału stanie się miejscem naukowego rozwoju kolejnych pokoleń historyków.

Nasza wideorelacja z zawieszania wiechy także w drugim odcinku wydziałowego vloga „WooHoo!” ,

 

 

Nasz wydziałowy vlog!

Jak już zapewne wielu z Was widziało, uruchomiliśmy dla Was vloga. Co jakiś czas będziemy przekazywać w filmikach, co ważnego dzieje się na naszym wydziale i uniwersytecie. Zachęcamy do oglądania/subskrybowania i komentowania naszej radosnej youtubowej twórczości 🙂 Nie możemy Wam obiecać, że kamera nie będzie drżeć, ani że ujęcia będą idealne jak te oglądane na sali filmowej – jedyne, co możemy Wam obiecać, to to, że na pewno będzie CIEKAWIE 🙂 I ZABAWNIE! 🙂

Odcinek pierwszy:

Odcinek drugi:

Drugi warsztat AKADEMII KOMPETENCJI! Zapisy od dziś!

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA (NIE TYLKO) W BIZNESIE

W komunikacji zawsze mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą komunikatu (liderem i pracownikiem). Każda ze stron ma cel w komunikacji (nadawca – przekazać informację, odbiorca – czegoś się dowiedzieć ). Każdy z uczestników procesu komunikowania się podchodzi do rozmowy z określonym nastawieniem, wynikającym z jego doświadczeń, osobowości. Nastawienie to może ułatwiać lub utrudniać porozumiewanie się. Efektywna komunikacja jest sztuką kompromisu, empatii i proaktywnej postawy wobec rozmówcy i otoczenia, ma wpływ na rozwój pracowników i całej organizacji.

Cele warsztatu:

  • umiejętność operowania obserwacjami w oderwaniu od ocen w określaniu problemów
  • znajomość praktycznych narzędzi związanych z komunikacją, użytecznych w kontekście wszelkich kontaktów interpersonalnych
  • umiejętność jasnego i bezpośredniego komunikowania się z klientami, współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi oraz między grupami i zespołami
  • umiejętność opracowywania strategii pozwalających na wypracowanie rozwiązań konfliktu lub problemu
  •  umiejętność efektywnej komunikacji opartej na przejrzystej, pozytywnej relacji

PRELEGENT:

Hanna Caplewska – Jest certyfikowanym coachem ACC ICF umiejętności osobistych, kompetencji zawodowych i coachingowych, trenerem, menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie z zakresu procesów coachingowych i warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, e-commerce, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Jest dyrektorem poznańskiego oddziału ICF Polska, członkiem komisji rewizyjnej ICF Polska, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego.
Specjalizuje się w coachingu biznesu i kariery. Szczególnie lubi pracować w obszarach, takich jak rozwijanie kompetencji menedżerów (przywództwo), poszukiwanie własnego stylu lidera, budowanie efektywnych zespołów, wzrost efektywności pracy, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów, wytyczanie ścieżki kariery, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, praca ze stresem, z przekonaniami, wartościami, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, kreatywne poszukiwanie rozwiązań, skuteczna komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przygotowanie do zmiany zawodu, stanowiska. Świadczy usługi marketingowe dla MŚP.

Zapraszamy starostów Wydziału Historycznego na I Konwent Starostów

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego ma zaszczyt zaprosić starostów wydziału na Konwent Starostów Wydziału Historycznego, który odbędzie się 18 marca o godzinie 10:00 w sali 118.  W trakcie spotkania poruszymy najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem na Wydziale Historycznym – ramowy program spotkania poniżej. Dla wszystkich uczestników mamy oczywiście przygotowane gadżety Rady Samorządu Studentów – tym bardziej warto się pojawić! 🙂

Ramowy program:
1. Samorząd – kim jesteśmy i co robimy? 
– prezentacja składu RSS WH
– omówienie działań podjętych w kadencji 2013/2014
– przedstawienie planów działań na kolejne miesiące

2. Studiowanie na Wydziale Historycznym:
– działanie systemu USOS
– dydaktyka i ocena jakości kształcenia na WH
– badanie ECTS na WH
– działanie i ankietyzacja dziekanatów
– stypendia (socjalne/rektorskie)
– Archiwum Prac Dyplomowych
– przeprowadzka Wydziału na Morasko

3. Co możemy razem zrobić?
– pomysły na działania
– idea Dnia Studenta Wydziału Historycznego
– Wasze pomysły i postulaty – co my jako Samorząd możemy dla Was zrobić?

Serdecznie zapraszamy do licznego i aktywnego udziału! 

Reprezentuje i wspiera studentów Wydziału Historycznego