Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Informacja dotycząca składania oświadczeń studentów I roku studiów I stopnia

Uwaga studenci I roku studiów I i II stopnia – do 31 maja musicie złożyć w dziekanacie wydrukowane i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat. 

Oświadczenia jesteście zobowiązani złożyć w związku z wprowadzeniem opłaty za drugi i każdy kolejny kierunek studiów. Oświadczenia mają określić, który ze studiowanych przez Was kierunków będzie traktowany jako pierwszy – bezpłatny.
Jeśli:
studiujesz dwa kierunki: oświadczenia składasz na obu zaznaczając który z nich jest kierunkiem pierwszym – studiowanym bezpłatnie, a który drugim – za który zostaną naliczone opłaty,
studiujesz jeden kierunek: oświadczenia składasz tylko dla tego kierunku. Jednocześnie automatycznie kolejny kierunek jaki wybierzesz na UAM będzie traktowany jako drugi – zostanie za niego naliczona opłata.

Uwaga: studia ropoczęte na UAM przed rokiem akademickim 2013/2014 traktowane są jako studia „zerowe”. Co za tym idzie – kierunek, który obecnie studiujecie jest traktowany jako pierwszy (nie wnosicie opłat) a nie jako kolejny (za który musielibyście zapłacić). Nie musicie wykazywać ich w częście trzeciej oświadczenia – wykazujecie w niej tylko kierunki rozpoczęte w roku akademickim 2013/2014.

Jeśli w roku akademickim 2013/2014:
studiujecie tylko na jednym kierunku – wypełniacie pierwszą część oświadczenia dostępnego w USOS – instrukcję wypełniania znajdziecie w linku poniżej,
studiujecie równolegle na dwóch kierunkach studiów i oba podjęliście w październiku 2013/2014 – wypełniacie część trzecią oświadczenia zaznaczając który z kierunków studiujecie jako pierwszy, bezpłatny a który jako drugi, za który mogą być naliczane opłaty zgodnie z odrębnymi zasadami naliczania opłat za drugi i kolejny kierunek studiów.

Instrukcję krok po kroku jak wypełnić oświadczenie znajdziesz: TUTAJ
Pamiętajcie, że oświadczenia musiscie złożyć w dziekanacie w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2014!  

W razie wszelkich pytań dotyczących składania wniosków zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: rsswh@amu.edu.pl

Wiecha zawisła ponad „Gajem nad Różanym Potokiem”

Wiecha zawisła ponad „Gajem nad Różanym Potokiem”

 

2 kwietnia miało miejsce zawieszenie tradycyjnej wiechy nad budynkiem Collegium Historicum Novum nazwanego przez naszego Dziekana prof. Kazimierza Ilskiego „Gajem nad Różanym Potokiem”.

Na uroczystości pojawił się rektor, dziekani, przedstawiciele władz miejskich i wojewódzkich, pracownicy i oczywiście studenci naszego Wydziału. Jako pierwszy głos zabrał Rektor UAM prof. dr hab. Bronisław Marciniak, a następnie prof. Ilski oraz przedstawiciele firm budujących naszą nową siedzibę. Nasz dziekan w trakcie swojego przemówienia, cytując Witruwiusza i Polibiusza, opowiedział o początkach cywilizacji – można by rzec, że wygłoszony został właśnie pierwszy „historyczny” wykład w nowym budynku wydziału. Na koniec prorektor prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk odczytał już tradycyjnie fraszkę, którą publikujemy poniżej:

 

„Dla wielkich budowniczych

Rektora, kanclerza,

dziekan Ilski też do nich

żwawym krokiem zmierza.

Wielka to satysfakcja

Radość i uciecha

Kiedy nad nowym gmachem

Unosi się wiecha.

Dziś historykom wiecha

Pomyślność zwiastuje

Ich wielkość, sukcesy

Godnie pieczętuje

A propos Wiecha

Refleksja do tego

Można by powiesić

Wiecha Olszewskiego.”

 

Walorem uroczystości była również możliwość obejrzenia budowy od środka. Budynek wygląda majestatycznie a gabaryty sal robią ogromne wrażenie. Panująca w środku przestrzeń daje nam możliwość przeprowadzenia nawet kilku naraz meczy piłkarskich. Jak wielokrotnie podkreślano podczas przemówień, powierzchnia na jednego studenta ma się powiększyć dwukrotnie, a połączone wszystkie biblioteki instytutowe mają tworzyć największy taki kompleks na uczelni. Nasz „Gaj” ma tworzyć miejsce nauki dla ponad 2000 studentów. Mamy nadzieję, że nowy budynek wydziału stanie się miejscem naukowego rozwoju kolejnych pokoleń historyków.

Nasza wideorelacja z zawieszania wiechy także w drugim odcinku wydziałowego vloga „WooHoo!” ,

 

 

Nasz wydziałowy vlog!

Jak już zapewne wielu z Was widziało, uruchomiliśmy dla Was vloga. Co jakiś czas będziemy przekazywać w filmikach, co ważnego dzieje się na naszym wydziale i uniwersytecie. Zachęcamy do oglądania/subskrybowania i komentowania naszej radosnej youtubowej twórczości 🙂 Nie możemy Wam obiecać, że kamera nie będzie drżeć, ani że ujęcia będą idealne jak te oglądane na sali filmowej – jedyne, co możemy Wam obiecać, to to, że na pewno będzie CIEKAWIE 🙂 I ZABAWNIE! 🙂

Odcinek pierwszy:

Odcinek drugi:

Drugi warsztat AKADEMII KOMPETENCJI! Zapisy od dziś!

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA (NIE TYLKO) W BIZNESIE

W komunikacji zawsze mamy do czynienia z nadawcą i odbiorcą komunikatu (liderem i pracownikiem). Każda ze stron ma cel w komunikacji (nadawca – przekazać informację, odbiorca – czegoś się dowiedzieć ). Każdy z uczestników procesu komunikowania się podchodzi do rozmowy z określonym nastawieniem, wynikającym z jego doświadczeń, osobowości. Nastawienie to może ułatwiać lub utrudniać porozumiewanie się. Efektywna komunikacja jest sztuką kompromisu, empatii i proaktywnej postawy wobec rozmówcy i otoczenia, ma wpływ na rozwój pracowników i całej organizacji.

Cele warsztatu:

  • umiejętność operowania obserwacjami w oderwaniu od ocen w określaniu problemów
  • znajomość praktycznych narzędzi związanych z komunikacją, użytecznych w kontekście wszelkich kontaktów interpersonalnych
  • umiejętność jasnego i bezpośredniego komunikowania się z klientami, współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi oraz między grupami i zespołami
  • umiejętność opracowywania strategii pozwalających na wypracowanie rozwiązań konfliktu lub problemu
  •  umiejętność efektywnej komunikacji opartej na przejrzystej, pozytywnej relacji

PRELEGENT:

Hanna Caplewska – Jest certyfikowanym coachem ACC ICF umiejętności osobistych, kompetencji zawodowych i coachingowych, trenerem, menedżerem z wieloletnim doświadczeniem w pracy w obszarze marketingu i w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Posiada doświadczenie z zakresu procesów coachingowych i warsztatów dla firm handlowych i produkcyjnych, e-commerce, wyższych uczelni, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. Jest dyrektorem poznańskiego oddziału ICF Polska, członkiem komisji rewizyjnej ICF Polska, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Trenerów Rozwoju Osobistego.
Specjalizuje się w coachingu biznesu i kariery. Szczególnie lubi pracować w obszarach, takich jak rozwijanie kompetencji menedżerów (przywództwo), poszukiwanie własnego stylu lidera, budowanie efektywnych zespołów, wzrost efektywności pracy, definiowanie i wykorzystywanie własnych talentów, wytyczanie ścieżki kariery, budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku na rynku pracy, praca ze stresem, z przekonaniami, wartościami, przygotowanie do wejścia na rynek pracy, kreatywne poszukiwanie rozwiązań, skuteczna komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, przygotowanie do zmiany zawodu, stanowiska. Świadczy usługi marketingowe dla MŚP.

Zapraszamy starostów Wydziału Historycznego na I Konwent Starostów

Rada Samorządu Studentów Wydziału Historycznego ma zaszczyt zaprosić starostów wydziału na Konwent Starostów Wydziału Historycznego, który odbędzie się 18 marca o godzinie 10:00 w sali 118.  W trakcie spotkania poruszymy najważniejsze kwestie związane ze studiowaniem na Wydziale Historycznym – ramowy program spotkania poniżej. Dla wszystkich uczestników mamy oczywiście przygotowane gadżety Rady Samorządu Studentów – tym bardziej warto się pojawić! 🙂

Ramowy program:
1. Samorząd – kim jesteśmy i co robimy? 
– prezentacja składu RSS WH
– omówienie działań podjętych w kadencji 2013/2014
– przedstawienie planów działań na kolejne miesiące

2. Studiowanie na Wydziale Historycznym:
– działanie systemu USOS
– dydaktyka i ocena jakości kształcenia na WH
– badanie ECTS na WH
– działanie i ankietyzacja dziekanatów
– stypendia (socjalne/rektorskie)
– Archiwum Prac Dyplomowych
– przeprowadzka Wydziału na Morasko

3. Co możemy razem zrobić?
– pomysły na działania
– idea Dnia Studenta Wydziału Historycznego
– Wasze pomysły i postulaty – co my jako Samorząd możemy dla Was zrobić?

Serdecznie zapraszamy do licznego i aktywnego udziału! 

Rusza AKADEMIA KOMPETENCJI! Zapraszamy na pierwsze warsztaty!

Zgodnie z obietnicami z początku miesiąca ruszamy z pociągiem! Pociągiem do rozwoju oczywiście! 🙂 Już 25 lutego zapraszamy Was na pierwsze szkolenie pt.

„CO MASZ W SWOIM PLECAKU, CZYLI WYKORZYSTAJ SWOJE PRYWATNE SKARBY”

Kim jesteś? Jakie są twoje talenty, umiejętności? Odpowiedź na to pytanie może Ci pomóc w projektowaniu swojej przyszłej kariery zawodowej. Wyobraź sobie, że wszystkie Twoje zasoby mieszczą się w jednym plecaku. Co masz w swoim i jak to może Ci to pomóc skutecznie współpracować z innymi i osiągnąć satysfakcję? Warsztat stanowi wsparcie dla wszystkich zainteresowanych usprawnieniem swoich działań i komunikacji, która jest niezbędnym elementem budowania ścieżki zawodowej, a przez to istotnym czynnikiem realizacji celów i zamierzeń. Podczas warsztatu przedstawione zostaną następujące zagadnienia: samopoznanie i świadomość swoich zalet w jaki sposób skutecznie komunikować swoją unikalność jak zdefiniować i określić swoje zalety czym jest poczucie wartości i jak je zwiększać jak kreatywnie wykorzystywać swoje zasoby?

Prelegent: Inga Bielińska – jest coachem, który pomaga klientom wpadać na dobre pomysły i wspiera ich aż do osiągnięcia rezultatów, które przekładają się na realne profity finansowe. Jej idealnym klientem jest przedsiębiorca, freelancer, manager lub zespół, który osiągając świetne wyniki chce zarobić świetne pieniądze. Ma za sobą około 600 h coachingowych (10.2012 uzyskała tytuł ACC) w zakresie coachingu managerskiego, coachingu kreatywności i coachingu zespołów. Swoimi warsztatami kreatywności i coachingiem rozwija inicjatywy prospołeczne: Kampanie Wspieramy Dobre Myśli, Centrum NGO Poznań, Fundacje Kształcenia Ustawicznego Peritia, Wielkopolskę Przedsiębiorczą i Kreatywną. Rozwijała przedsiębiorców oraz kadrę m. in.: Kompania Piwowarska, Volkswagen Polska, BZ WBK Leasing, Ecco Holiday, Urząd Gminy Dąbrowa, Osmosys Technologies, Phoenix Contact, Uniwersytet Każdego Wieku na WSB Poznań, WSB w Szczecinie Wydział Studiów Podyplomowych Coaching, WSB w Poznaniu Wydział Studiów Podyplomowych Coaching, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Evio Polska, ADB Polska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Więcej o prelegentce dowiesz się na: www.ingabielinska.com

Na warsztat zapiszesz się: tutaj. 

Akademia Kompetencji to projekt mający uczyć studentów umiejętności i kompetencji, których nie zdobędą na studiach, a które mogą okazać się niezbędne na rynku pracy. W ramach projektu co miesiąc organizowane będzie spotkanie warsztatowe z ekspertami z określonych dziedzin tematycznych. Pomysł na projekt wziął się z faktu, że studia nie przygotowują studentów wystarczająco do wejścia na rynek pracy, nie rozwijają ich kompetencji, których pracodawcy będą od nich wymagać. Projekt ma także na celu zachęcenie studentów do aktywnego działania – szukania szkoleń, uczestniczenia w innych warsztatach rozwijających ich pasje i wykształcających przydatne w życiu umiejętności. Udział w warsztatach ma pobudzić ich do podejmowania działań i uświadomić, jak ważne jest planowanie własnej drogi kariery.

Luty z Radą Samorządu Studentów Wydziału Historycznego

Witajcie! 🙂

Pierwszy miesiąc 2014 roku minął jak z bicza strzelił, rozpoczął się luty, a wraz z nim czas wytężonej pracy studentów, czyli sesja! Wszystkim życzymy zaliczeń na same piątki z plusem oraz zdania wszystkich egzaminów. Tymczasem zapraszamy do zapoznania się z naszymi planami na najbliższe 28 dni… Trzeba powiedzieć – trochę tego jest 🙂

DYŻURY
W trakcie sesji będziemy dyżurować zgodnie z poniższym grafikiem. Na naszych dyżurach nie dajemy wpisów i nie egzaminujemy, ale służymy dobrą radą, jeśli egzamin Wam nie poszedł, albo prowadzący nie zaliczył zajęć :)Zapraszamy oczywiście do pokoju 340. A kto nie da rady wpaść na dyżur, temu przypominamy o naszym mailu – rsswh@amu.edu.pl.

SESYJNE PORADY
Już z początkiem sesji ruszamy z kampanią informacyjną dotyczącą przepisów Regulaminu studiów UAM, których znajomość może się przydać w trakcie sesji. Przedłużenia, warunki, komisy – tego wszystkiego możecie się spodziewać codziennie na naszym facebookowym profilu. Polecamy go Waszej uwadze – czasem w prosty sposób można uratować swoje studia 🙂

MAŁA DAWKA MOTYWACJI
Luty to nie jest najpiękniejszy miesiąc w roku. Zimno, szaro i jeszcze sesja na głowie. Dlatego właśnie chcemy Was motywować – na naszym fanpage’u znajdziecie co jakiś czas kilka ciepłych słów i małą dawkę motywacji. Wszak dacie/damy radę! Kto jak nie MY?!

KSIĄŻKI NA PÓŁKĘ
Zdarzyło Wam się szukać książki w bibliotece i… nie znaleźć? Albo znaleźć jeden egzemplarz na cały UAM (oczywiście wypożyczony)? Frustrujące, prawda? Właśnie z tej frustracji zrodził się pomysł na projekt prowadzony przez Annę Walewską. Od początku lutego do końca czerwca będziemy za pomocą internetowego formularza zbierać informacje o tytułach, których nie ma w naszej bibliotece lub są tam w niewystarczającej liczbie egzemplarzy. Stworzoną w ten sposób listę braków przekażemy jako studencką sugestię Dziekanom oraz Dyrekcji Biblioteki. Wierzymy, że nasza akcja przyczyni się do zapełnienia półek bibliotecznych najpotrzebniejszymi tytułami 🙂

AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
W ostatnim tygodniu lutego startuje także inny nasz projekt – „Akademia Kompetencji”. Ma on być cyklem warsztatów, podczas których nabędziecie kompetencje przydatne na rynku pracy, a których nie nauczycie się na studiach. Będziemy starali się rozwijać zarówno kompetencje miękkie, jak i twarde – zawsze pod okiem ekspertów w danych dziedzinach. Projekt koordynuje Sławomir Kowal.

AFTER SESJA PARTY
Również w ostatnim tygodniu lutego zaprosimy Was na kolejną wydziałową imprezę. Wszak po sesji trzeba się „wyluzować”, a i w nowy semestr łatwiej wejść tanecznym krokiem! 🙂 Więcej szczegółów już wkrótce!

Ufff… faktycznie trochę tego dla Was mamy! Więc jak? Gotowi na luty z Radą Samorządu Studentów Wydziału Historycznego? 🙂